Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med adgang til campus i forbindelse med covid-19

Andgående behandlingen af dine personlige oplysninger i forbindelse med test for / adgang til testresultater for COVID-19 på eller omkring Roskilde University.

Roskilde Univeristet er dataansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger. Skulle du have nogen spørgsmål i denne forbindelse kan du kontakte RUC's databeskyttelsesrådgiver på dpo@ruc.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at sikre en sundhedsmæssigt forsvarlig adgang til campus for både ansatte og studerende. Det retlige grundlag for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra i jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e - Samfundets interesse.

We er forpligtede til at informere dig om, at de data der indsamles om dig er kontaktoplysninger og helbredsoplysninger så vidt angår svaret på testresultater.

Data opbevares så kort som muligt for at opnå det søgte formål. Roskilde Universitet kan dog være forpligtet til at videregive dine personoplysninger til sundhedsmyndighederne, der i så fald vil være ny dataansvarlig for håndteringen af dine personoplysninger. Sådanne overførsler vil være begrundet i lovgivning eller efter krav fra overordnede myndigheder.

Vi kan også være forpligtede til at give dine personoplysninger til de danske myndigheder der står for smitteopsporing, med henblik på at begrænse smitteudbredelse.

Som datasubjekt har du ret til:

At anmode om adgang til de personoplysninger vi behandler om dig, at anmode om rettelse eller sletning af ukorrekte, ukomplette eller forkerte data. Du har derudover ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Sidst har du også ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger som Roskilde Universitet behandler om dig - og til at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du kan finde deres kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

At afgive oplysninger i denne forbindelse er ikke et retligt krav, og du er frit stillet til fx at blive testet andetsteds. Ingen overgivelse af sådanne oplysninger til Roskilde Universitet er lovpligtigt, men hvis du ikke ønsker at afgive oplysninger jf. ovenfor efter Roskilde Universitets anmodning kan du blive afvist adgang til campus og/eller bedt om at forlade campus for at RUC kan overholde sine forpligtelser.