Praktik helt kort

Praktikforløb giver mulighed for at skrive en praktikprojektrapport, som erstatter et almindeligt projekt. Samtidig med praktikforløbet skal du følge kurser og seminarer som normalt, da praktik ikke kan erstatte disse.

Praktik på Virksomhedsstudier og Virksomhedsledelse

Ønsker du at tage i praktik i en virksomhed uden at studietidsforlænge?

Du kan på Virksomhedsstudier og Virksomhedsledelse tage i praktik i maks 300 timer (400 timer hvis du skriver praktikprojektet under praktikken) og opnå 15 ETCS points ved at skrive et praktikprojekt og gå til eksamen i det. Praktikprojektet erstatter et almindeligt projekt, og der er tilsvarende krav til det.
Du skal samtidigt følge kurser og temaseminarer på RUC, i det praktik ikke kan erstatte kurser eller seminarer.

Du kan tage i praktik på K1 eller K2 på Virksomhedsstudier (såfremt du ikke skriver speciale eller integreret speciale i VS på K2) eller på Modul 2 eller 3 på Virksomhedsledelse.
Du kan ikke tage i praktik på bachelormodulet på Virksomhedsstudier.

Fremgangsmåde

 1. Find RELEVANT praktiksted. Dvs. et sted hvor du ikke bare skal kopiere og lave kaffe, men rent faktisk får en faglig indsigt der er relevant for dit fag og din uddannelse.
 2. Udfyld praktikaftale (som du finder i bunden af denne side) med virksomheden og aflevér denne som ansøgning til studienævnet. Praktikstedet og opholdet skal godkendes af studienævnet, for at du kan få merit for det.
  Ansøgning skal indeholde: Motiveret ansøgning, beskrivelse af stillingen og stedet samt dine studieaktiviteter printet fra STADS. Husk cpr.nr, fulde navn, hvilket semester du vil i praktik på osv.
  I din ansøgning til studienævnet skal praktikopholdet ikke fremstå som værende studietidsforlængende.
 3. Søg om praktikvejleder på hjemmesiden, ligesom du søger vejleder til almindelige projekter.
 4. Når din praktikaftale er godkendt af studienævnet og du har fået tildelt en vejleder kan du tilmelde dig praktikprojekt inde på STADS istedet for almindeligt projekt, sørg for at overholde tilmeldingsfristen - den er identisk med tilmeldingsfristen for almindeligt projekt. Se om krav til praktikprojektet nedenfor. Projektet afleveres samtidigt med almindelige projekter og du skal til eksamen i det ligesom med almindelig projekter.
 5. Følg kurser på RUC samtidigt. Arrangér med praktikstedet, at du i de måneder der er undervisning på RUC, kan følge kurserne her. Husk, at du kun behøver være i praktik i 300 timer, f.eks. hen over sommeren.
  Husk også, at praktik ikke kan erstatte kurser. Du kan kun benytte praktik til at skrive et praktikprojekt i stedet for et almindeligt projekt, og de formelle krav til et praktikprojekt er tilsvarende dem til et almindeligt projekt.
 6. Gå til dine eksamener. 

 

Vejledning til praktikprojektrapport

Rapporten har først og fremmest til formål at få dig til at vise hvorledes man kan reflektere over dit ophold og hvilke faglige kvalifikationer du har benyttet gennem forløbet. Rapporten skal kunne anvendes til at diskutere de erfaringer du har erhvervet dig ved at være i praksis - til forskel fra at arbejde abstrakt og analytisk med de tilsvarende problemstillinger i dit studium. Rapporten skal således redegøre for erfaringer der skaber en progression i de kompetencer du har tillært dig på universitetet. Her efterlyses ikke 30 siders beskrivelse af dit ophold, men teoretiske refleksioner i forhold til praksis.

Rapporten bør tage udgangspunkt i egne forventninger, kompetencer samt arbejdet med virksomheden og udviklingen heraf. Finder du flere eller andre emner relevante for netop dit ophold, er du naturligvis velkommen til at tage udgangspunkt i disse. Formmæssigt bør du bestræbe dig på, at teksten bliver analyserende, diskuterende, vurderende og reflekterende, samt naturligt beskrivende hvor det er nødvendigt for dokumentationen.

Rapporten er en dokumentation for dine konkrete erfaringer og refleksioner i forbindelse med en reel jobfunktion. Det projektorienterede forløb (praktikken) udgør en vigtig del af erhvervserfaring, som den studerende opnår hen gennem studieforløbet, og det er derfor vigtigt, at rapporten både afrapporterer resultaterne af dit konkrete arbejde i perioden samt teoretisk funderede refleksioner over selve forløbet (processen).

Formelle krav

Projektorienteret forløb (praktik) inkl. rapport meriteres med 15 ECTS point og erstatter et semesterprojekt i det pågældende semester. Forløbet skal kombineres med kurser à 15 ECTS point, således at der ikke studietidsforlænges. Praktik kan ikke erstatte kurser.

Praktikprojektrapporten skal referere til det pågældende moduls emne.

Formalia til praktikprojektrapporten er tilsvarende semesterprojektrapporters formalia og kan findes i den trykte (eller elektroniske) studievejledning.

Der søges om vejleder på samme måde som ved almindelig rapportskrivning.

Der skal være en problemorienteret struktur i rapporten og problemstillingen skal være modulrelevant.

Forsiden skal indeholde følgende oplysninger:

 • Titel på rapporten.
 • Dit navn, fag og modul.
 • Dit praktiksted og praktikvejleder.
 • Praktikperioden.

 

Rapporten skal være ledsaget af en udtalelse fra virksomhedens praktikvejleder.

Praktikprojektrapporten afleveres i samme antal eksemplarer og under de samme regler som semesterprojektrapporter.

Hvis du har spørgsmål til praktikprojektet bør du tage kontakt til studievejlederen.

Relevante dokumenter og vejledninger

 
Send rettelser til webmaster
 
 

Find vej

Roskilde Universitet
Universitetsvej 1, Postboks 260
4000 Roskilde
Tlf: +45 4674 2000
E-mail:ruc@ruc.dk
EAN-nr: 5798000418110
SE/CVR-nr: 29 05 75 59