Sådan behandler Roskilde Universitet vores studerendes personlige oplysninger

Opdateret: 12/4/2019

Roskilde Universitet er dataansvarlig for de oplysninger, som vi modtager fra både det relevante optag-system og fra dig som studerende. De relevante systemer hvor oplysningerne vedr. studerende indsamles er:

 • Digital ansøgningssystem
 • Koordinerede tilmelding (KOT)
 • Optagelse.dk

Roskilde Universitet behandler dine personoplysninger med det formål at sørge for, at din uddannelse forløber hensigtsmæssigt, planmæssigt og i overensstemmelse med gældende regler. Det retslige grundlag for behandling af dine personoplysninger er i denne sammenhæng Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. Det betyder at vores hjemmel til behandling af dine oplysninger stammer fra lovgivningen. Den relevante lovgivning er i denne forbindelse:

 • Adgangsbekendtgørelsen
 • Uddannelsesbekendtgørelsen
 • Eksamensbekendtgørelsen
 • Karakterbekendtgørelsen
 • Universitetsloven

Behandlingen drejer sig således om at sikre, at du optages korrekt på uddannelsen, at kravene til denne uddannelse overholdes samt at prøver afvikles korrekt inden for lovens rammer. 

Herudover vil dine personoplysninger bliver anvendt til studieadminsitrative formål jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e. Dette drejer sig særligt om at kunne udarbejde evalueringer af universitetets forskellige aktiviteter.

Dine personoplysninger vil blive opbevaret af Roskilde Universitet i 30 år idet vi er forpligtede til at kunne udarbejde eksamensbeviser i denne periode. Dine personoplysninger vil blive videregivet til Danmarks Statistik, uddannelsesministeriet og statens uddannelsesstøtte.

Dine rettigheder
Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

 • Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig jf. artikel 15.
 • Du har som udgangspunkt ret til at få rettet eller slettet forkerte, misvisende eller mangelfulde personoplysninger jf. artikel 16 og 17.
 • Du har derudover i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger jf. artikel 21.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

For at anvende ovenstående rettigheder kan du kontakte RUC’s uddannelsesafdeling. Alternativt kan du kontakte RUC’s databeskyttelsesrådgiver på dpo@ruc.dk. Du har herudover ret til at klage til Datatilsynet. Du finder deres kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.